top of page

DRY NEEDLING

In onze praktijk passen we naast osteopathie ook myofasciale therapie, oftewel dryneedling, toe. Pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren kunnen op deze manier behandeld worden.

Dry needling

In spieren kunnen zich pijnpunten oftewel “triggerpunten” voordoen. Deze verharde plekken in de spier zijn extra gevoelig en kunnen eventueel voor uitstralingspijnen zorgen.

Myofasciale therapie is een zeer effectieve en veilige behandelmethode en gebeurt met een fijne, steriele naald. Het triggerpunt wordt nauwkeurig aangeprikt waardoor de spier zich herstelt, de gerelateerde pijn afneemt en de doorbloeding lokaal verbetert.

Onmiddellijk na de behandeling kan men tijdelijk een verhoogde spierstijfheid ervaren. Dit is een normaal effect waarbij de afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden. Rekoefeningen, warmte en beweging zullen de eventuele stijfheid snel doen afnemen.

bottom of page