top of page

PRAKTISCHE INFO

* U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

* Osteopathie wordt gedeeltelijk vergoed door uw mutualiteit, hiervoor krijgt u elke keer een  kwijtschrift mee. 

* Bij uw eerste consult zullen we uw identiteitskaart vragen om een patiëntendossier aan te maken. Breng eventueel ook uw medische onderzoeken (zoals scan, echo, bloedonderzoeken,...) mee.

bottom of page